Τα χωριά

Το μωσαϊκό της προέλευσης των κατοίκων αποτελεί τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Αρβανίτες, Βλάχοι, Ντόπιοι, Μικρασιάτες, Πόντιοι και καταγόμενοι από την Ανατολική Θράκη αποτελούν τους πομπούς της μετάδοσης του πολιτιστικού πλούτου που τους διακρίνει. Καθιέρωσαν, εορτάζοντας τους πολιούχους Αγίους των χωριών, πολλαπλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης για να αναδείξουν τα τοπικά προϊόντα δημιούργησαν αντίστοιχα δρώμενα. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι σε συνεργασία με τα τοπικά διαμερίσματα διατηρούν άσβεστο το φως της παράδοσης και το παρουσιάζουν σε κάθε ευκαιρία. Ακόμη οι εκδηλώσεις μνήμης για …

Περισσότερα

ΦΥΣΗ

Η φύση της περιοχής χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές τοπίου. Πυκνά δάση στα ανώτερα υψόμετρα, γυμνές κορυφογραμμές, λίμνες στα κατώτερα σημεία, καλλιεργούμενες εκτάσεις, αλλά και παραλίμνια βλάστηση. Το τοπίο της περιοχής συνθέτουν κωνοφόρα, πλατύφυλλα, θαμνότοποι και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης σε συνδυασμό με γεωργικές εκτάσεις και σημαντικούς καλαμιώνες γύρω από τις λίμνες. Στα ορεινά, συναντώνται σημαντικά δασικά οικοσυστήματα με δάση οξιάς και δρυός, συστάδες σκλήθρων καθώς και μικτά δάση δρυός, φτελιάς και φράξου. Με τροφοδότη ένα μικρό ποταμό του Σκλήθρου η λίμνη …

Περισσότερα

Ιστορια

Ιστορικά η περιοχή ανήκε στο μακεδονικό βασίλειο της Ορεστίδος της Άνω Μακεδονίας. Το 197 π.χ. κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, οι οποίοι επέτρεψαν στις πόλεις του βασιλείου να επανιδρύσουν το ελληνιστικό σύστημα του κοινού των Ορεστών. Στα πρώτα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ήταν ενταγμένη στην επαρχία της Μακεδονίας, ενώ μετέπειτα ενσωματώθηκε στην επαρχία της Θεσσαλίας. Γνώρισε πολλαπλές κατακτήσεις από τους Βούλγαρους, τους Νορμανδούς και κατά τη Φραγκοκρατία ανήκε στην επαρχία της Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια της οθωμανικής κατάκτησης ανήκε στον καζά Καστοριάς …

Περισσότερα