ΦΥΣΗ

Η φύση της περιοχής χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές τοπίου. Πυκνά δάση στα ανώτερα υψόμετρα, γυμνές κορυφογραμμές, λίμνες στα κατώτερα σημεία, καλλιεργούμενες εκτάσεις, αλλά και παραλίμνια βλάστηση.

Το τοπίο της περιοχής συνθέτουν κωνοφόρα, πλατύφυλλα, θαμνότοποι και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης σε συνδυασμό με γεωργικές εκτάσεις και σημαντικούς καλαμιώνες γύρω από τις λίμνες. Στα ορεινά, συναντώνται σημαντικά δασικά οικοσυστήματα με δάση οξιάς και δρυός, συστάδες σκλήθρων καθώς και μικτά δάση δρυός, φτελιάς και φράξου. Με τροφοδότη ένα μικρό ποταμό του Σκλήθρου η λίμνη Ζάζαρη τροφοδοτεί τη λίμνη Χειμαδίτιδα η οποία οφείλει το όνομά της στο γεγονός ότι αποτέλεσε τον πεδινό τόπο που ξεχειμώνιαζαν τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι των γύρω ορεινών περιοχών.

Σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500μ.οι λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη φιλοξενούν 81 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, 5 είδη θηλαστικών, 3 είδη ερπετοπανίδας, 3 είδη ασπονδύλων, 1 είδος ιχθυοπανίδας. Αποτελούνται από 5 σημαντικούς τύπους οικοτόπων και ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (κωδικός GR1340005) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (κωδικός GR1340008) και αποτελούν σημαντικό καταφύγιο άγριας ζωής.