Το Κ. Ε. Π.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Λέχοβο – τα σημεία επαφής των Δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες

Υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΕΠ:

  • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, που γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη φέροντας μαζί του ένα έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας)
  • Θεώρηση ακριβούς αντιγράφου για δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που έχουν θεωρηθεί από δικηγόρο (ισχύει μόνο στην περίπτωση εγγράφων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εταιρείες ή ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς τα δημόσια έγγραφα δεν χρειάζονται θεώρηση για χρήση στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον νόμο 4250/2014)
  • Πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ (ορισμένες έχουν αναχθεί σε πλήρως ηλεκτρονικές) και που υπολογίζονται συνολικά σε περισσότερες από 2.000.
  • Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη και του δημοσίου υπαλλήλου για την έκδοση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης
  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου

Διεύθυνση, T.K.ΛΕΧΟΒΟ1, 53073
Δήμος/ΠεριοχήΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΝομόςΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τηλέφωνο2386350510
Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού07:30 – 15:30
Emailk.lehovou@kep.gov.gr