Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός


Πολιτιστικός Σύλλογος

Την πολιτιστική ζωή του χωριού λειτουργεί ο πολιτιστικός σύλλογος με τη συνεργασία της Κοινότητας. Ο Πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία "Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβιτών Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" ιδρύθηκε το 1921 και έκτοτε μέχρι σήμερα η προσφορά του στον κοινωνικό, πολιτιστικό, πνευματικό και περιβαλλοντικό τομέα του χωριού είναι πολύτιμη και πλούσια. Πριν από την πυρπόληση του χωριού (1943) διέθετε τριώροφο ιδιόκτητο κτίριο και βιβλιοθήκη με 5.000 τόμους βιβλίων κάτι σπάνιο για τα δεδομένα εκείνης της εποχής για ένα χωριό. Επίσης η κοινωνική του προσφορά σε περιόδους πείνας υπήρξε σημαντική. Βοήθησε αναξιοπαθούσες οικογένειες και προίκισε ακόμα και ορφανά-άπορα κορίτσια.

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Ενωτικός Σύλλογος  Λεχοβιτών Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
(Απόδειξη πληρωμής συνδρομής Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών "Ο Προφήτης Ηλίας". Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση.

Σήμερα οι δραστηριότητες του αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:
1. Διαθέτει ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του.
2. Επανίδρυσε τη βιβλιοθήκη του και σήμερα αριθμεί πέραν από 7.500 τόμους βιβλίων.
3. Το 1976 ίδρυσε το Εθνολογικό-Λαογραφικό Μουσείο Λεχόβου, συγκεντρώνοντας ό,τι διασώθηκε από την πυρπόληση του χωριού, την πολυκαιρία, τη φθορά και τους γυρολόγους.

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Εθνικό Λαογραφικό Μουσείο Λεχόβου..
(Εθνικό Λαογραφικό Μουσείο Λεχόβου. Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)

Στα εκθέματά του μουσείου περιλαμβάνονται:
- Εκκλησιαστικό υλικό (πολλές εικόνες, ιερά αντικείμενα, ιερά άμφια, καντήλες, ιερά βιβλία της περιόδου 1600-1850)
- Ιστορικά αντικείμενα και έγγραφα.
- Εργαλεία και λίθινα αντικείμενα.
- Υφαντά
- Στολές
- Πλούσια οικοσκευή.

4. Βιβλιοθήκη.
5. Χορευτικά τμήματα όλων των ηλικιών.
6. Τράπεζα αίματος.
7. Μικρή γυναικεία χορωδία.
8. Με τη συνεργασία της Κοινότητας δημιούργησε σοβαρή υλικοτεχνική υποδομή στο λόφο του Προφήτη Ηλία για μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Εκκλησιαστικό υλικό
(Εκκλησιαστικό υλικό, Εθνικό Λαογραφικό Μουσείο Λεχόβου. Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)


Επιστροφή στη κορυφή

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Βημόθυρο έτους 1670, Εθνικό Λαογραφικό Μουσείο Λεχόβου
(Βημόθυρο μεγάλης αξίας, έτους 1670. Εθνικό Λαογραφικό Μουσείο Λεχόβου. Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)


Επιστροφή στη κορυφή

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου
(Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου. Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)


Επιστροφή στη κορυφή

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου
(Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου. Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)


Επιστροφή στη κορυφή

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου
(Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου. Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)


Επιστροφή στη κορυφή

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου
(Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου. Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)


Επιστροφή στη κορυφή

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου
(Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου. Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)


Επιστροφή στη κορυφή

Κοινότητα Λεχόβου - Πολιτισμός, Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου
(Εκθέματα του Εθνικού Λαογραφικού Μουσείου Λεχόβου. Κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)


Επιστροφή στη κορυφή